Training Classes

آموزش براساس بازی های هدفمند

مهدکودک دنیای عسل 01
advanced divider
مهدکودک دنیای عسل 02

آموزش یوگا

آموزش براساس بازی های هدفمند

بازی محور بودن، اساس مهد کودک دنیای عسل میباشد.
بازی محوری، روشی است که توسط آن، کودکان آموزه‌هایی را به دست می‌آورند که هیچ‌ معلم و کتابی نمی‌تواند آن‌ها را آموزش دهد.
در حین بازی، کودک به دنیای واقعی فضا و زمان، اشیاء و حیوانات، ساختارها و انسان‌ها وارد می‌شود و در آن‌ها به کشف و جستجو می‌پردازد.
بازی با کودکان باعث تمرین الگوهای پیچیده و ساده زندگی و ارتباطات انسانی می‌شود و این کودکان، در سنین بزرگسالی، مهارت‌های اجتماعی بهتری خواهند داشت، از این رو یکی از بهترین الگو های آموزشی در مهد کودک، امروزه الگوی مهد کودک بازی محور می باشد.
مهد کودک دنیای عسل مجموعه‌ای آموزشی برای کودکان است که از بازی‌های هدفمند در مهد کودک استفاده می‌کند. این مجموعه شامل مجموعه‌ای از بازی‌ها، فعالیت‌ها و موارد آموزشی است که طراحی شده‌اند تا به توسعه مهارت‌های مختلف کودکان کمک کنند.

مهمترین ویژگی بازی های هدفمند عبارتند از:

توسعه مهارت‌های زبانی

در مهد کودک دنیای عسل، بازی‌ها و فعالیت‌ به گونه ای تدوین شده اند که به کودکان کمک می‌کند تا مهارت‌های زبانی خود را بهبود بخشند، از جمله یادگیری واژگان جدید، تشویق به خواندن و نوشتن، و ارتباط برقرار کردن با دیگران از طریق زبان.

توسعه مهارت‌های اجتماعی

بازی‌هایی که در دنیای عسل وجود دارد، به کودکان کمک می‌کند تا مهارت‌های اجتماعی خود را بهبود بخشند، از جمله همکاری، احترام به دیگران، و حل مسائل اجتماعی.

توسعه مهارت‌های حرکتی

بازی‌ها و فعالیت‌های حرکتی در دنیای عسل، کودکان را به حرکت و فعالیت بدنی تشویق می‌کنند، که این موارد برای توسعه سلامتی و همچنین توانایی‌های حرکتی آنها مفید است.

توسعه مهارت‌های شناختی

فعالیت‌ها و بازی‌هایی که در مهد کودک دنیای عسل طراحی شده اند، به کودکان کمک می‌کند تا مهارت‌های شناختی خود را بهبود بخشند، از جمله تمرکز، حافظه، و مهارت‌های حل مسئله.

معرفی بازی‌های هدفمند در مهد کودک

معرفی بازی‌های هدفمند در مهد کودک دنیای عسل شامل انواع بازی‌هایی است که به طور مستقیم به توسعه مهارت‌ها و یادگیری کودکان کمک می‌کنند. برخی از این بازی‌ها عبارتند از:

پازل‌های آموزشی

بازی‌هایی که شامل قطعات پازل با موضوعات مختلف مانند حیوانات، شغل‌ها و اشیاء مختلف هستند و کودکان باید این قطعات را با یکدیگر ترکیب کرده و تصاویر را تکمیل کنند.

بازی‌های حرکتی

بازی‌هایی که شامل حرکت، پرش و رقص هستند و کودکان را به حرکت و فعالیت بدنی تشویق می‌کنند، مانند دویدن، پرش از روی موکت‌ها و غیره.

بازی‌های نقشی

کودکان در این بازی‌ها نقش های مختلفی را ایفا می‌کنند و بازی می‌کنند، این نوع بازی‌ها از نظر اجتماعی، روانی و زبانی به توسعه کودکان کمک می‌کنند.

بازی‌های آموزشی دیجیتال

بازی‌های کامپیوتری و نرم‌افزارهای آموزشی که با استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، مفاهیم مختلف را به کودکان آموزش می‌دهند.

بازی‌های ساخت و ساز

بازی‌هایی که به کودکان امکان می‌دهند تا با استفاده از قطعات مختلفی مانند لگو، بلوک‌های ساخت، و توپ‌های جدولی، سازه‌های مختلفی بسازند و خلاقیت و تخیل خود را تقویت کنند.

بازی‌های حسی

بازی‌هایی که با استفاده از حواس مختلف مانند لمس، شنوایی، بینایی و بویایی، به توسعه حس‌های کودکان کمک می‌کنند، مانند بازی‌های حسی با رنگ‌ها، بافت‌ها و مواد مختلف.

این بازی‌ها در مهد کودک می‌توانند به عنوان ابزارهای آموزشی موثر برای تقویت مهارت‌ها و توسعه تمامی ابعاد فردی کودکان مورد استفاده قرار گیرند.
به طور کلی، بازی‌محور بودن مهد کودک دنیای عسل باعث می‌شود که کودکان با شادی و لذت به یادگیری بپردازند و در عین حال مهارت‌های مختلفی را که برای زندگی آینده‌شان ضروری است، تقویت کنند.

بازی محور بودن مهد کودک دنیای عسل یک رویکرد آموزشی است که بر اساس فرآیند طبیعی یادگیری کودکان، توسعه داده شده است.
این رویکرد معتقد است که کودکان از طریق بازی و اکتساب تجربیات عملی، بهترین فرصت را برای یادگیری دارند.